play video

Raheel trikkefører

13.september 2010
Raheel Kahlid (26) er utdannet elektriker – har studert bygg- og elektroingeniør – nå er han av de yngste trikkeførerne i Oslo.
1894: Etableres Kristiania Elektriske Sporvei – skandinavias første elektriske sporveislinje.
1992: Trikken frakter 28 millioner passsjerer i året.
2009: Raheel Kahlid begynner som vognfører. 198 millinoer kollektivreiser i Oslo. 10 millioner flere enn i 2008 – en økning på 10 %.
2010: Trikken frakter mer en 42 millioner passasjerer.
VISUELL HISTORIEFORTELLER/VISUAL STORYTELLER: TORE BERNTSEN 

Liker du vår  visuelle fortellerform – og vår presentasjon – eller kjenner du andre vi bør dokumentere på samme måte: Ta kontakt www.visualdays.no

SE ALLE videoer